EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
สถาบันกันตนาต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
30 มีนาคม 2567
สถาบันกันตนาต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 คุณศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กันตนา กรุ๊ป และกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด ตัวแทนผู้บริหาร ศูนย์เรียนรู้“ก้านกล้วยแลนด์” (Khan Kluay Land) สถาบันกันตนา ต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ PISA สำนักทดสอบทางการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ OBEC Channel ของ สพฐ. และคณะ ที่ได้เยี่ยมชมการดำเนินงาน กิจกรรมและฐานส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ของ ศูนย์เรียนรู้“ก้านกล้วยแลนด์” (Khan Kluay Land)
โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือของสถาบันกันตนาและบริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด ที่มุ่งให้บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของสถาบันกันตนา นอกจากการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โอกาสนี้ คณะผู้บริหารร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ของศูนย์เรียนรู้“ก้านกล้วยแลนด์” (Khan Kluay Land) เพื่อพัฒนาเป็นกิจกรรมเสริมในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

Back
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก
Kantana Company Profile
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.30 “ก้านกล้วย” แอนิเมชันไทยกระหึ่มโลก
KANTANA’S LEGACY EP.29 “ก้านกล้วย” กับ เพลงเติมพลังในใจ
KANTANA’S LEGACY EP.28 “ฮึด” เพลงประกอบที่มากกว่าเพลงประกอบ
KANTANA’S LEGACY EP.27 สุดยอดการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบ “ก้านกล้วย”
KANTANA’S LEGACY EP.26 “ก้านกล้วย” ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.25 ก่อนจะมาเป็น “ก้านกล้วย”
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ที่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
icon 0 3496 4441-2, 0 9 8556 4151
icon info@kantana.ac.th
Google Map
  

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
icon 0 8 5339 0567
icon kantana.tc@hotmail.com
Google Map
  
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
icon 0 2275 0046, 0 2275 4520-22
icon info@kantana.ac.th
Google Map


เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม