EN
TH
สมัครงาน
หลักฐานการสมัคร
  1. หลักฐานการศึกษา (Transcript และใบปริญญาบัตร) ฉบับจริงและสำเนา จำนวน 1 ชุด
  2. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  6. สำเนาหลักฐานผ่านการคัดเลือกทหาร
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
สถาบันกันตนา ถนนศาลายา-บางภาษี ต.คลองโยง อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม
 
วิธีการสมัคร
ผู้สนใจประสงค์จะสมัคร โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ที่สถาบันกันตนา ถนนศาลายา-บางภาษี ต.คลองโยง อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันกันตนา โทร. 034-964-441- 2, 098-556-4151 
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทร. 02-275-0046 
กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถาบันกันตนาครบ 12 ปี
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.11 : สุรีย์รัตน์ล่องหน มิติใหม่ของตัวละคร
KANTANA’S LEGACY EP.10 : อิน จัน ซีรีส์ไทย ดังไกลระดับโลก
KANTANA’S LEGACY EP.09 : “แฝดสยาม” สารคดีเรื่องเยี่ยมของกันตนา
KANTANA LEGACY EP.08 : Reunion ทายาท อิน จัน
KANTANA LEGACY EP.07 "กาเหว่าที่บางเพลง"
KANTANA LEGACY EP.06 "Kantana กับภาพยนตร์ไทยยุคบุกเบิก"
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.04 "ANIMATION"
KANTANA LEGACY EP.03 "DIGITAL CONTENT"
KANTANA LEGACY EP.02 "K Post & K Sound"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม