EN
TH
สมัครงาน
หลักฐานการสมัคร
  1. หลักฐานการศึกษา (Transcript และใบปริญญาบัตร) ฉบับจริงและสำเนา จำนวน 1 ชุด
  2. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  6. สำเนาหลักฐานผ่านการคัดเลือกทหาร
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
สถาบันกันตนา ถนนศาลายา-บางภาษี ต.คลองโยง อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม
 
วิธีการสมัคร
ผู้สนใจประสงค์จะสมัคร โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ที่สถาบันกันตนา ถนนศาลายา-บางภาษี ต.คลองโยง อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันกันตนา โทร. 034-964-441- 2, 098-556-4151 
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทร. 02-275-0046 
กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถาบันกันตนาครบ 12 ปี
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.22 ก้านกล้วย : บันทึกเสียงยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.21 ก้านกล้วย : ภาพยนตร์แอนิเมชันระดับตำนานของไทย
KANTANA’S LEGACY EP.20 : บทภาพยนตร์ "ก้านกล้วย" ดังไกลก้องโลก
KANTANA’S LEGACY EP.19 : กันตนา ผู้สร้างตำนานก้านกล้วย
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม