EN
TH
การรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1.  สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือ
  2.  เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองมาก่อน หรือ
  3.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองวิทยฐานะ และรับรองปริญญาแล้ว
  4.  มีผู้ปกครองและภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน
  5.  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีจิตใจเป็นปกติ
  6.  ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน
  7.  ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทำผิด หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
  8.  ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลยุติธรรม และคำพิพากษาถึงที่สุด

หมายเหตุ
  • ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 และ 3 อาจขอเทียบโอนหน่วยกิจในบางรายวิชาได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

1. สมัครออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.kantana.ac.th
2. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท ผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระราม 9
     ชื่อบัญชี : สถาบันกันตนา ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 215-0-78205-6
3. ยื่นใบสมัคร พร้อมPortfilo เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่
     อีเมล ki@kantana.ac.th หรือยื่นด้วยตัวเองที่สถาบันกันตนา หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ สถาบันกันตนา 999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
     ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
     โดยสามารถสมัครเข้าเรียนภาคการศึกษาใดก็ได้
     ภาคการศึกษาที่ 1 สมัครภายในวันที่ศุกร์ 29 ก.ค.2565 
     ภาคการศึกษาที่ 2 สมัครภายในวันที่ศุกร์ 6 ม.ค.2566
4. สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)
5. ประกาศผลการสอบ (ภายใน 3 วันหลังสอบสัมภาษณ์)
    : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 034-964441-2 , 098-5564151
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

*เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถาบันฯจึงขอประกาศลดอัตราค่าเล่าเรียน เป็นจำนวนร้อยละ 10 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
http://kantana.ac.th/upload/news/pdft_220308173644.pdf
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
Thai Festival Online EP6
Kantana Film and Animation Institute - Nakhon Prathom, Thailand
[สถาบันกันตนา] สื่อประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA LEGACY EP.06 "Kantana กับภาพยนตร์ไทยยุคบุกเบิก"
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.04 "ANIMATION"
KANTANA LEGACY EP.03 "DIGITAL CONTENT"
KANTANA LEGACY EP.02 "K Post & K Sound"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม