EN
TH
การรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1.  สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือ
  2.  เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองมาก่อน หรือ
  3.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองวิทยฐานะ และรับรองปริญญาแล้ว
  4.  มีผู้ปกครองและภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน
  5.  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีจิตใจเป็นปกติ
  6.  ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน
  7.  ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทำผิด หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
  8.  ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลยุติธรรม และคำพิพากษาถึงที่สุด

หมายเหตุ
  • ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 และ 3 อาจขอเทียบโอนหน่วยกิจในบางรายวิชาได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

1. สมัครออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.kantana.ac.th
2. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท ผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระราม 9
     ชื่อบัญชี : สถาบันกันตนา ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 215-0-78205-6
3. ยื่นใบสมัคร พร้อมPortfilo เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่
     อีเมล ki@kantana.ac.th หรือยื่นด้วยตัวเองที่สถาบันกันตนา หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ สถาบันกันตนา 999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
     ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
     โดยสามารถสมัครเข้าเรียนภาคการศึกษาใดก็ได้
     ภาคการศึกษาที่ 1 สมัครภายในวันที่ศุกร์ 29 ก.ค.2565 
     ภาคการศึกษาที่ 2 สมัครภายในวันที่ศุกร์ 6 ม.ค.2566
4. สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)
5. ประกาศผลการสอบ (ภายใน 3 วันหลังสอบสัมภาษณ์)
    : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 034-964441-2 , 098-5564151
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

*เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถาบันฯจึงขอประกาศลดอัตราค่าเล่าเรียน เป็นจำนวนร้อยละ 10 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
http://kantana.ac.th/upload/news/pdft_220308173644.pdf
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
KANTANA’S LEGACY EP.16 : กันตนาสร้างสรรค์งานประวัติศาสตร์ สารคดีเสรีไทย
สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถาบันกันตนาครบ 12 ปี
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.14 : Big Brother Thailand
KANTANA’S LEGACY EP.13 : Hugo : Interactive game ในตำนาน
KANTANA’S LEGACY EP.12 : Exclusive Interview
KANTANA’S LEGACY EP.11 : สุรีย์รัตน์ล่องหน มิติใหม่ของตัวละคร
KANTANA’S LEGACY EP.10 : อิน จัน ซีรีส์ไทย ดังไกลระดับโลก
KANTANA’S LEGACY EP.09 : “แฝดสยาม” สารคดีเรื่องเยี่ยมของกันตนา
KANTANA LEGACY EP.08 : Reunion ทายาท อิน จัน
KANTANA LEGACY EP.07 "กาเหว่าที่บางเพลง"
KANTANA LEGACY EP.06 "Kantana กับภาพยนตร์ไทยยุคบุกเบิก"
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.04 "ANIMATION"
KANTANA LEGACY EP.03 "DIGITAL CONTENT"
KANTANA LEGACY EP.02 "K Post & K Sound"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม