EN
TH
การรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1.  สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือ
  2.  เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองมาก่อน หรือ
  3.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองวิทยฐานะ และรับรองปริญญาแล้ว
  4.  มีผู้ปกครองและภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน
  5.  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีจิตใจเป็นปกติ
  6.  ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน
  7.  ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทำผิด หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
  8.  ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลยุติธรรม และคำพิพากษาถึงที่สุด

หมายเหตุ
  • ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 และ 3 อาจขอเทียบโอนหน่วยกิจในบางรายวิชาได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

1. สมัครออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.kantana.ac.th
2. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท ผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระราม 9
     ชื่อบัญชี : สถาบันกันตนา ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 215-0-78205-6
3. ยื่นใบสมัคร พร้อมPortfilo เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่
     อีเมล ki@kantana.ac.th หรือยื่นด้วยตัวเองที่สถาบันกันตนา หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ สถาบันกันตนา 999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
     ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
     โดยสามารถสมัครเข้าเรียนภาคการศึกษาใดก็ได้
     ภาคการศึกษาที่ 1 สมัครภายในวันที่ศุกร์ 2 ส.ค.2567 
     ภาคการศึกษาที่ 2 สมัครภายในวันที่ศุกร์ 3 ม.ค.2568
4. สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)
5. ประกาศผลการสอบ (ภายใน 3 วันหลังสอบสัมภาษณ์)
    : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 034-964441-2 , 098-5564151
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก
Kantana Company Profile
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.30 “ก้านกล้วย” แอนิเมชันไทยกระหึ่มโลก
KANTANA’S LEGACY EP.29 “ก้านกล้วย” กับ เพลงเติมพลังในใจ
KANTANA’S LEGACY EP.28 “ฮึด” เพลงประกอบที่มากกว่าเพลงประกอบ
KANTANA’S LEGACY EP.27 สุดยอดการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบ “ก้านกล้วย”
KANTANA’S LEGACY EP.26 “ก้านกล้วย” ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.25 ก่อนจะมาเป็น “ก้านกล้วย”
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ที่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
icon 0 3496 4441-2, 0 9 8556 4151
icon info@kantana.ac.th
Google Map
  

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
icon 0 8 5339 0567
icon kantana.tc@hotmail.com
Google Map
  
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
icon 0 2275 0046, 0 2275 4520-22
icon info@kantana.ac.th
Google Map


เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม