EN
TH
The Faces of kantana institute
การก่อตั้งกันตนาฟิล์มแล็บเกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารฟิล์ม และการนำเอาปัญหาที่ประสบทั้งหมดมาวิเคราะห์อย่างละเอียด
“ การก่อตั้งกันตนาฟิล์มแล็บเกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และการนำเอาปัญหาที่ประสบทั้งหมดมาวิเคราะห์อย่างละเอียด ที่สำคัญคือกล้าตั้งเป้าว่าจะเป็นฟิล์มแล็บที่ดีที่สุดในโลก ที่ใครฟังแล้วก็ว่าเป็นเรื่องเพ้อฝัน อีกทั้งมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนว่าจะพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ของ Hollywood เพื่อส่งออก ผมฟังคุณจาฤกให้สัมภาษณ์ตอนนั้นยังคิดเลยว่าจะเป็นไปได้หรือ แต่สุดท้ายทั้งหมดกันตนาฟิล์มแล็บก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้
.
และยิ่งไปกว่านั้นความตั้งใจที่จะให้เป็นฟิล์มแล็บแบบ one stop service ให้ต่างชาติมาใช้บริการด้วย concept ของ service mind และทำงานทุกชิ้นเต็มศักยภาพ ทำให้ประเทศไทยของเรากลายเป็น Hub ของอุตสาหกรรมหลังการผลิตภาพยนตร์ได้อีกด้วย ”
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่
คณบดี คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา
ให้สัมภาษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 11 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันกันตนา


The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
Thai Festival Online EP6
Kantana Film and Animation Institute - Nakhon Prathom, Thailand
[สถาบันกันตนา] สื่อประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA LEGACY EP.06 "Kantana กับภาพยนตร์ไทยยุคบุกเบิก"
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.04 "ANIMATION"
KANTANA LEGACY EP.03 "DIGITAL CONTENT"
KANTANA LEGACY EP.02 "K Post & K Sound"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม