EN
TH
ฝ่ายบริการทางวิชาการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสื่อบันเทิง)
1.
การจัดการรายการถ่ายทอดกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (Thailand’s TV Pool Broadcasting Programs Management for 17th Asian Games at Incheon, South Korea)
2.
กระบวนการสร้างธุรกิจและศิลปินเพลงสมัยนิยม (The Creative process in Producing Commercial Music and Artist)
3.
กระบวนการจัดการเพื่อผลิตละครโทรทัศน์มุสลิม (Production Process for Muslim Television Drama Programmes)
4.
ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการผลิตสื่อมิวสิควิดีโอศิลปินเพลงใต้ลูกทุ่งเพื่อชีวิต(The study of the comparison of music video producing process of the Thailand southern folk artists)
5.
“ก้านกล้วย” การวิเคราะห์อุตสาหกรรมแอนิเมชันไทย (“Khan Kluay”: An Analysis of Thai Animation Industry)
6.
การบริหารจัดการรายการละครโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล (T.V. drama Management in Digital Era)
7.
การจัดการสื่อเพื่อการเรียนรู้ของมิวเซียมสยาม (Media Management of Discovery Museum: Museum Siam)
8.
ทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (The Direction and Trend of Thailand Film Industry)
9.
การบริหารจัดการการผลิตรายการเรียลลิตี้ กรณีศึกษารายการเดอะเฟส ไทยแลนด์ (Management Process of Reality TV Production: Case Study for The Face Thailand)
10.
ช่องทางการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทยของผู้สร้างอิสระ กรณีศึกษา เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ (Movie Distribution Channel of Independent Filmmaker: Case Study of PBTB Movie)
11.
กลยุทธ์การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินผู้สร้างชื่อเสียงจากสื่อสังคมออนไลน์ (Creative Strategy of high Reputation Artists on Social Media)
12.
การถ่ายทอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ สู่นวัตกรรมภาพยนตร์ (The Transformation of King Rama IX's Sustainable Development Concept to Film Innovation)
13.
การปรับตัวของช่างภาพมืออาชีพในยุคดิจิทัล (Adaptability of Professional Photographer in The Digital Era)
14.
การเสริมสร้างกีฬาศิลปะบังคับม้าประกอบดนตรีในประเทศไทย (Enhancing Dressage in Thailand)
15.
การสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อแสดงถึงความปลอดภัยของเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก (Infographic Creativity to Demonstrate Safety Furniture for Kids)
16.
ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อธุรกิจล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ในประเทศไทย (The Effects of Digital Technology on Film Laboratories in Thailand)
17.
กระบวนการบันทึกเสียงสำหรับภาพยนตร์ (Sound Post Production Process for Movies)
18.
การประยุกต์นาฏศิลป์ไทยในรายการโทรทัศน์ประเภทรายการแข่งขันเรียลลิตี้ (Thai Performing Arts Applied to Television Reality Competition Programs)
19.
การสร้างสรรค์บทภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ ( The Creation of Thai Movie Content Emphasized on Sexual Diversity. )
20.
กระบวนการบริหารเพื่อจัดเก็บเครื่องแต่งกายละครโทรทัศน์ กรณีศึกษา บมจ.กันตนา กรุ๊ป (THE COSTUMES STORAGE MANAGEMENT FOR TV DRAMA PRODUCTIONS: KANTANA GROUP (PCL) as CASE STUDY)
21.
เนื้อหาและการนำเสนอนิทานเสียงออนไลน์สำหรับเด็กปฐมวัยบนพอดแคสต์ (The Content and Presentation of Online Audio Story for Preschooler on Podcast)
โครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
1.
“โครงการการพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาด้านการผลิตสื่อบันเทิงแบบสองภาษา” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดูรายละเอียด
2.
“โครงการวิจัยผลงานสร้างสรรค์บทละครวิทยุคณะกันตนา” โดย อาจารย์วรวุฒิ ทัดบรรทม และ อาจารย์วรสิริ วัดเข้าหลาม นำเสนอในการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4วันที่ 3 มิ.ย. 2557 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
ดูรายละเอียด
3.
ผลงานภาพยนตร์เรื่อง ห้องหุ่น เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ 19 มิ.ย. 2557 โดยอาจารย์กัลป์ กัลย์จาฤก กำกับภาพยนตร์ อำนวยการผลิตโดย อาจารย์นรรฐพร กัลย์จาฤก อาจารย์ประจำ แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์ สถาบันกันตนา
ดูรายละเอียด
4.
นำเสนอภาพถ่ายในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “งดงามตามวิถีโลก:Beautiful World” โดยอาจารย์อัศม์เดช ลิมตระการ
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก
Kantana Company Profile
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.30 “ก้านกล้วย” แอนิเมชันไทยกระหึ่มโลก
KANTANA’S LEGACY EP.29 “ก้านกล้วย” กับ เพลงเติมพลังในใจ
KANTANA’S LEGACY EP.28 “ฮึด” เพลงประกอบที่มากกว่าเพลงประกอบ
KANTANA’S LEGACY EP.27 สุดยอดการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบ “ก้านกล้วย”
KANTANA’S LEGACY EP.26 “ก้านกล้วย” ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.25 ก่อนจะมาเป็น “ก้านกล้วย”
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ที่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
icon 0 3496 4441-2, 0 9 8556 4151
icon info@kantana.ac.th
Google Map
  

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
icon 0 8 5339 0567
icon kantana.tc@hotmail.com
Google Map
  
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
icon 0 2275 0046, 0 2275 4520-22
icon info@kantana.ac.th
Google Map


เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม