EN
TH
ฝ่ายบริการทางวิชาการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสื่อบันเทิง)
1.
การจัดการรายการถ่ายทอดกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (Thailand’s TV Pool Broadcasting Programs Management for 17th Asian Games at Incheon, South Korea)
2.
กระบวนการสร้างธุรกิจและศิลปินเพลงสมัยนิยม (The Creative process in Producing Commercial Music and Artist)
3.
กระบวนการจัดการเพื่อผลิตละครโทรทัศน์มุสลิม (Production Process for Muslim Television Drama Programmes)
4.
ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการผลิตสื่อมิวสิควิดีโอศิลปินเพลงใต้ลูกทุ่งเพื่อชีวิต(The study of the comparison of music video producing process of the Thailand southern folk artists)
5.
“ก้านกล้วย” การวิเคราะห์อุตสาหกรรมแอนิเมชันไทย (“Khan Kluay”: An Analysis of Thai Animation Industry)
6.
การบริหารจัดการรายการละครโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล (T.V. drama Management in Digital Era)
7.
การจัดการสื่อเพื่อการเรียนรู้ของมิวเซียมสยาม (Media Management of Discovery Museum: Museum Siam)
8.
ทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (The Direction and Trend of Thailand Film Industry)
9.
การบริหารจัดการการผลิตรายการเรียลลิตี้ กรณีศึกษารายการเดอะเฟส ไทยแลนด์ (Management Process of Reality TV Production: Case Study for The Face Thailand)
10.
ช่องทางการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทยของผู้สร้างอิสระ กรณีศึกษา เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ (Movie Distribution Channel of Independent Filmmaker: Case Study of PBTB Movie)
11.
กลยุทธ์การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินผู้สร้างชื่อเสียงจากสื่อสังคมออนไลน์ (Creative Strategy of high Reputation Artists on Social Media)
12.
การถ่ายทอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ สู่นวัตกรรมภาพยนตร์ (The Transformation of King Rama IX's Sustainable Development Concept to Film Innovation)
13.
การปรับตัวของช่างภาพมืออาชีพในยุคดิจิทัล (Adaptability of Professional Photographer in The Digital Era)
14.
การเสริมสร้างกีฬาศิลปะบังคับม้าประกอบดนตรีในประเทศไทย (Enhancing Dressage in Thailand)
15.
การสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อแสดงถึงความปลอดภัยของเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก (Infographic Creativity to Demonstrate Safety Furniture for Kids)
16.
ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อธุรกิจล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ในประเทศไทย (The Effects of Digital Technology on Film Laboratories in Thailand)
17.
กระบวนการบันทึกเสียงสำหรับภาพยนตร์ (Sound Post Production Process for Movies)
18.
การประยุกต์นาฏศิลป์ไทยในรายการโทรทัศน์ประเภทรายการแข่งขันเรียลลิตี้ (Thai Performing Arts Applied to Television Reality Competition Programs)
โครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
1.
“โครงการการพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาด้านการผลิตสื่อบันเทิงแบบสองภาษา” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดูรายละเอียด
2.
“โครงการวิจัยผลงานสร้างสรรค์บทละครวิทยุคณะกันตนา” โดย อาจารย์วรวุฒิ ทัดบรรทม และ อาจารย์วรสิริ วัดเข้าหลาม นำเสนอในการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4วันที่ 3 มิ.ย. 2557 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
ดูรายละเอียด
3.
ผลงานภาพยนตร์เรื่อง ห้องหุ่น เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ 19 มิ.ย. 2557 โดยอาจารย์กัลป์ กัลย์จาฤก กำกับภาพยนตร์ อำนวยการผลิตโดย อาจารย์นรรฐพร กัลย์จาฤก อาจารย์ประจำ แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์ สถาบันกันตนา
ดูรายละเอียด
4.
นำเสนอภาพถ่ายในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “งดงามตามวิถีโลก:Beautiful World” โดยอาจารย์อัศม์เดช ลิมตระการ
โครงการพัฒนางานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก
Kantana Company Profile
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.30 “ก้านกล้วย” แอนิเมชันไทยกระหึ่มโลก
KANTANA’S LEGACY EP.29 “ก้านกล้วย” กับ เพลงเติมพลังในใจ
KANTANA’S LEGACY EP.28 “ฮึด” เพลงประกอบที่มากกว่าเพลงประกอบ
KANTANA’S LEGACY EP.27 สุดยอดการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบ “ก้านกล้วย”
KANTANA’S LEGACY EP.26 “ก้านกล้วย” ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.25 ก่อนจะมาเป็น “ก้านกล้วย”
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม