EN
TH
รู้จักสถาบัน
สารจากนายกสภา
กรุณาเลือกปี
สารนายกสภาสถาบันกันตนา เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ ๑๓ ปี วันสถาปนาสถาบันกันตนา ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
          สถาบันกันตนา เติบโตมา ๑๓ ปี ถ้าเป็นมนุษย์ก็เรียกว่า แตกพาน คือฐานของนมหรือเต้านมเกิดเป็น ไตแข็งขึ้น เป็นเครื่องแสดงความเป็นหนุ่มสาว เสียงเปลี่ยน ภาษาเปลี่ยน สนใจเพศตรงข้าม ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งใหม่ๆรอบตัว ติดตามกระแสใหม่อย่างใกล้ชิด พร้อมคิดค้นสรรพสิ่งมาเพิ่มเพศรสให้ตนเอง เพื่อนและคนโดนใจต้นแบบมาก่อนพ่อแม่ คิดปุ๊บทำปั๊บเปลี่ยนให้เป๊ะใหม่ๆไปเรื่อยๆ สำหรับเขาทุกสิ่งเป็นจริงในจินตนาการ
          สถาบันกันตนา บัดนี้แตกพานเป็นเสมือนขยายฐานความรู้นำมาสู่ความคิดที่เป็นพลวัตพัฒนาไปตามสมรรถนวิสัยแห่งนิเทศศาสตรวิวัฒนาการ เสียงเราจักเปลี่ยนให้ได้ยินไกลไปทั่วโลกในทุกภาษาสำหรับใครที่ไหนจะหารับฟังเมื่อไรก็ได้ เราจักรักสนใจทุกเพศทุกวัยเพื่อให้เราได้เข้าถึงกันรู้จักกันเข้าใจกันร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและโลกของเราไปด้วยกัน เราจักตื่นตาตื่นใจกับสิ่งใหม่ๆรอบตัวเราทั้งใกล้และไกลเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมสมัยเสมอ เราจักติดตามกระแสใหม่ๆอย่างใกล้ชิดเพื่อเราจะได้เป็นแนวหน้าในการใช้สิทธินั้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรของสถาบัน เราจักเพิ่มเพศรสให้ตนเองด้วยสารอุตสหกรรมนำด้วยปัญญาที่จะพาปวงชนพ้นอวิชชาแห่งความสมจริงที่พรางตาพรางใจใครๆในปัจจุบัน เพื่อนและคนโดนใจที่เก่งและดีจักเป็นเป้าบันดาลความสำเร็จใหม่ไปพร้อมกับคุณธรรมนำชีวิตให้สมสุขดังที่บุพการีประดิษฐานไว้เพื่อความสำเร็จ ปริยัติปฏิบัติ ปฏิเวธ คือ ความรู้ความชำนาญและความเก่งกล้าแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงอันเป็นคุณสมบัติยิ่งใหญ่และยืนยงของพวกเราจักทำให้เราปรับเปลี่ยนไปสู่เป๊ะใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้งและแม่นยำ สำหรับเราชาวสถาบันกันตนาทุกสิ่งเป็นจริงในจินตปัญญา
          น้ำหยดเดียวไหลรวมท่วมโลกได้ หนึ่งสมองและสองมือของพวกเราชาวสถาบันกันตนาก็นำเราสู่ความสำเร็จได้

สถาบันกันตนา ครบรอบ ๑๓ ปี วาระแตกพานแห่งปัญญา

                                                          


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
นายกสภาสถาบันกันตนา
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 
สารปีใหม่ พุทธศักราช 2566 จากนายกสภาสถาบันกันตนา
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ แก่ชาวสถาบันกันตนาทุกท่าน

                พุทธศักราช ๒๕๖๕ ผ่านไป เราทั้งหลายคลายความวิตกกังวลเรื่องโรคระบาดไปได้พอสมควรแม้ว่ามันจะยังไม่หมดไป แต่เราก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้โดยการปฏิบัติตนอย่างรู้เท่าทันการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องของมันและอำนาจทำลายล้างของมัน นี่คือคุณลักษณะของมนุษย์ที่ปรับตัวให้รอดจากภัยอันตรายได้ตลอดมา การที่มนุษย์รอดมาได้ก็ด้วยปัญญาแห่งตนโดยไม่ต้องพึ่งอำนาจอื่นใดมาช่วยขจัดภัยพาลให้สิ้นไปในเร็ววัน ทุกข์ที่เกิดจากโรคระบาดร้ายแรงทำให้คนหันไปพึ่งธรรมะมากขึ้นแต่เป็นการพึ่งที่ไม่ถูกทาง คนทั้งหลายพากันสวดมนต์ โพชฌงคปริตร โดยเข้าใจว่าอำนาจแห่งมนตราจะทำให้หายจากโรคร้ายนั้นได้ พระพุทธเจ้าปฏิเสธปาฏิหาริย์เช่นนี้ พระองค์ทรงแนะนำปาฏิหาริย์ที่เกิดจากการปฏิบัติชอบด้วยตนเอง โดยการปฏิบัติตนตามโพชฌงคปริตรทั้งเจ็ดข้อที่ทรงกำหนดไว้โรคร้ายก็อาจหายได้ คือ สติ(รู้ว่าป่วย) ธัมวิจัยะ(รู้ว่าป่วยเป็นอะไร) วิริยะ(พยายามรักษาตน) ปิติ(ยินดีรับการรักษา) ปัสสัทธิ(สงบใจไม่โวยวาย) สมาธิ(มุ่งมั่นรักษา) อุเบกขา(ปล่อยวางให้ใจสงบ)
สามปีที่เราจมปลักอยู่กับความมืดมนจนมองแทบไม่เห็นทางรอด หลายคนจนปัญญาไขว่คว้าคุณไสยหวังให้ตนและคนที่ตนรักรอดร้ายกลายดีไปให้ได้ ความหลอกลวงเพราะหวังลมหวังแล้งหวังรวยหวังสวยหวังสำเร็จหวังเร็วลัดจึงเกิดขึ้นอย่างมากมายพาผู้คนให้สิ้นเนื้อประดาตัว สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความล้มละลายทางปัญญาที่กำลังลุกลามมาใกล้ตัวเรา มหาตมคานธี ได้กล่าวเตือนชาวโลกถึงพฤติกรรมหลงผิดที่เป็นโทษของมนุษย์เจ็ดประการ คือ รวยโดยไร้งาน สนุกสนานโดยไร้สติ ความรู้ที่ไร้ความจริง ธุรกิจที่ไร้จริยธรรม ความฉลาดที่ไร้มนุษยธรรม ธรรมะที่ไร้การเสียสละ และการปกครองที่ไร้ธรรมาภิบาล จามัย คาสสิโอ นักพฤติกรรมศาสตร์อเมริกันมองพฤติกรรมของคนยุคโควิดว่ามีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน ความคลุมเครือ และพฤติกรรมของคนในยุคหลังโควิดกำลังเปลี่ยนเป็น ความเปราะบาง ความกังวล ความไม่มีขั้นตอน ความเข้าใจยาก สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจ
               ชาวกันตนาพึงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ขอให้ทุกคนเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอนาคต เพื่อความมั่นคงของเราทุกคนและของสถาบันกันตนาตลอดพุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้เทอญ
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก

     
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์                                                                                   
นายกสภาสถาบันกันตนา                                                                                                             
๑ มกราคม ๒๕๖๖
 
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก
Kantana Company Profile
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.30 “ก้านกล้วย” แอนิเมชันไทยกระหึ่มโลก
KANTANA’S LEGACY EP.29 “ก้านกล้วย” กับ เพลงเติมพลังในใจ
KANTANA’S LEGACY EP.28 “ฮึด” เพลงประกอบที่มากกว่าเพลงประกอบ
KANTANA’S LEGACY EP.27 สุดยอดการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบ “ก้านกล้วย”
KANTANA’S LEGACY EP.26 “ก้านกล้วย” ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.25 ก่อนจะมาเป็น “ก้านกล้วย”
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม