EN
TH
รู้จักสถาบัน
คณะวิชา
คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ
ลักษณะโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร

สถาบันกันตนา เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเน้นหนักด้านการผลิตภาพยนตร์, ด้านการผลิตแอนิเมชัน หรือด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ
การผลิตภาพยนตร์
รายวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ การถ่ายทำภาพยนตร์,สตูดิโอภาพยนตร์, การอำนวยการสร้างและการจัดการ, เวิร์คช็อปกำกับนักแสดง, การจัดแสงเพื่อถ่ายภาพยนตร์, การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์, การกำกับภาพยนตร์, ศิลปะการตัดต่อภาพยนตร์, สุนทรียภาพทางภาพยนตร์, การผลิตภาพยนตร์สารคดี, การเขียนบทภาพยนตร์, การออกแบบเสียง, การผลิตมิวสิควิดีโอ, การผลิตภาพยนตร์โฆษณา, การแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ เป็นต้น
การผลิตแอนิเมชัน
รายวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ การวาดสิ่งมีชีวิต, ทฤษฎีสีและการออกแบบ, การเขียนแบบเบื้องต้น, การออกแบบตัวละคร, การออกแบบฉาก 2 มิติ, การออกแบบฉาก 3 มิติ, แอนิเมชัน 3 มิติ, การเขียนสตอรี่บอร์ด, การสร้างตัวละครเพื่องานแอนิเมชัน 3 มิติ, การเตรียมงานถ่ายทำเทคนิคพิเศษ, การถ่ายทำเทคนิคพิเศษ, การทำเทคนิคพิเศษหลังกระบวนการถ่ายทำ เป็นต้น
การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ
รายวิชาที่เปิดสอนได้แก่ สื่อใหม่ในสังคมโลก, การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง, การสั่งงานคอมพิวเตอร์สำหรับสื่อใหม่, การพัฒนาบทโทรทัศน์, สื่อสารการแสดงสำหรับโทรทัศน์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิคสำหรับสื่อใหม่, การบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์, การผลิตข่าวโทรทัศน์, การผลิตสารคดีโทรทัศน์, การผลิตละครโทรทัศน์, การออกแบบฉากและสิ่งประกอบฉาก, การออกแบบเสียงสำหรับสื่อข้ามสื่อ, การกำกับละครโทรทัศน์, รายการเรียลลิตี้ทางโทรทัศน์, รายการสารคดีกึ่งละคร และการออกแบบเครื่องแต่งกาย


ลักษณะการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ในรูปแบบ Working Integrated Learning
หลักสูตรจะเน้นหนักทักษะของการฝึกฝน เรียนลงลึกในการปฏิบัติบนพื้นฐานความเข้าใจทฤษฎีและหลักการ มีมาตรฐานทัดเทียมกับหลักสูตรวิชาชีพด้านภาพยนตร์,แอนิเมชัน และโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ ที่เปิดสอนอยู่ในต่างประเทศ ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในสถาบันเฉพาะทางด้านการ ผลิตภาพยนตร์, แอนิเมชัน และโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ แต่ไม่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนี้ คณาจารย์ผู้สอนยังเป็นผู้คร่ำหวอดอยู่ในอุตสาหกรรมที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง

อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
นักศึกษาจะมีโอกาสได้ฝึกงาน ได้สัมผัสอุปกรณ์ระดับ Hi-end ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย จึงมั่นใจได้ว่า นักศึกษาที่จบจากสถาบันกันตนา จะเป็นผู้มีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงการจัดการเรียนการสอน

“สถาบันกันตนา” เปิดรับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในวิชาชีพด้านการผลิตและสร้างสรรค์ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงอย่างแท้จริง ในแต่ละปีจึงรับนักศึกษาจำนวนจำกัดประมาณ 60 คน ดังนั้นการเรียนการสอน จึงเป็นลักษณะสอนกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างใกล้ชิดและได้ฝึกลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยในแต่ละวิชาจะเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบ workshop เพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับกระบวนการทำงานจริง พร้อมก้าวเข้าสู่เส้นทางมืออาชีพเมื่อจบการศึกษาแล้ว

อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสที่ดีในการฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะ ความชำนาญ พร้อมที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง สถาบันได้วางระบบ จัดเตรียมอุปกรณ์ และสิ่งเสริมการเรียนการสอนต่างๆ ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทในเครือกันตนา อาทิเช่น


อุปกรณ์ทำภาพแอนิเมชัน ทั้งแบบ Hand-drawn และ Computer graphics 2D และ 3D


Sound Lab ระดับ High-end


ชุดทำงาน Post-production ระดับ High-end


ห้องสมุด

 
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
Thai Festival Online EP6
Kantana Film and Animation Institute - Nakhon Prathom, Thailand
[สถาบันกันตนา] สื่อประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA LEGACY EP.06 "Kantana กับภาพยนตร์ไทยยุคบุกเบิก"
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.04 "ANIMATION"
KANTANA LEGACY EP.03 "DIGITAL CONTENT"
KANTANA LEGACY EP.02 "K Post & K Sound"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม