EN
TH
รู้จักสถาบัน
คณะวิชา
คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ
ลักษณะโครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร

สถาบันกันตนา เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวนไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง ด้านการผลิตภาพยนตร์และด้านการผลิตแอนิเมชัน 
การผลิตภาพยนตร์
รายวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ การถ่ายทำภาพยนตร์,สตูดิโอภาพยนตร์, การอำนวยการสร้างและการจัดการ, เวิร์คช็อปกำกับนักแสดง, การจัดแสงเพื่อถ่ายภาพยนตร์, การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์, การกำกับภาพยนตร์, ศิลปะการตัดต่อภาพยนตร์, สุนทรียภาพทางภาพยนตร์, การผลิตภาพยนตร์สารคดี, การเขียนบทภาพยนตร์, การออกแบบเสียง, การผลิตมิวสิควิดีโอ, การผลิตภาพยนตร์โฆษณา, การแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ เป็นต้น
การผลิตแอนิเมชัน
รายวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ การวาดสิ่งมีชีวิต, ทฤษฎีสีและการออกแบบ, การเขียนแบบเบื้องต้น, การออกแบบตัวละคร, การออกแบบฉาก 2 มิติ, การออกแบบฉาก 3 มิติ, แอนิเมชัน 3 มิติ, การเขียนสตอรี่บอร์ด, การสร้างตัวละครเพื่องานแอนิเมชัน 3 มิติ, การเตรียมงานถ่ายทำเทคนิคพิเศษ, การถ่ายทำเทคนิคพิเศษ, การทำเทคนิคพิเศษหลังกระบวนการถ่ายทำ เป็นต้น


กษณะการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ในรูปแบบ Working Integrated Learning
หลักสูตรจะเน้นหนักทักษะของการฝึกฝน เรียนลงลึกในการปฏิบัติบนพื้นฐานความเข้าใจทฤษฎีและหลักการ มีมาตรฐานทัดเทียมกับหลักสูตรวิชาชีพด้านภาพยนตร์,แอนิเมชัน และโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ ที่เปิดสอนอยู่ในต่างประเทศ ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในสถาบันเฉพาะทางด้านการ ผลิตภาพยนตร์, แอนิเมชัน และโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ แต่ไม่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนี้ คณาจารย์ผู้สอนยังเป็นผู้คร่ำหวอดอยู่ในอุตสาหกรรมที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง

อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
นักศึกษาจะมีโอกาสได้ฝึกงาน ได้สัมผัสอุปกรณ์ระดับ Hi-end ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย จึงมั่นใจได้ว่า นักศึกษาที่จบจากสถาบันกันตนา จะเป็นผู้มีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงการจัดการเรียนการสอน

“สถาบันกันตนา” เปิดรับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในวิชาชีพด้านการผลิตและสร้างสรรค์ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงอย่างแท้จริง ในแต่ละปีจึงรับนักศึกษาจำนวนจำกัดประมาณ 60 คน ดังนั้นการเรียนการสอน จึงเป็นลักษณะสอนกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างใกล้ชิดและได้ฝึกลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยในแต่ละวิชาจะเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบ workshop เพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับกระบวนการทำงานจริง พร้อมก้าวเข้าสู่เส้นทางมืออาชีพเมื่อจบการศึกษาแล้ว

อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสที่ดีในการฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะ ความชำนาญ พร้อมที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง สถาบันได้วางระบบ จัดเตรียมอุปกรณ์ และสิ่งเสริมการเรียนการสอนต่างๆ ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทในเครือกันตนา อาทิเช่น


อุปกรณ์ทำภาพแอนิเมชัน ทั้งแบบ Hand-drawn และ Computer graphics 2D และ 3D


Sound Lab ระดับ High-end


ชุดทำงาน Post-production ระดับ High-end
ห้องสมุดเฉพาะทางและพิพิธภัณฑ์ฟิล์มแล็บ

 
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก
Kantana Company Profile
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.30 “ก้านกล้วย” แอนิเมชันไทยกระหึ่มโลก
KANTANA’S LEGACY EP.29 “ก้านกล้วย” กับ เพลงเติมพลังในใจ
KANTANA’S LEGACY EP.28 “ฮึด” เพลงประกอบที่มากกว่าเพลงประกอบ
KANTANA’S LEGACY EP.27 สุดยอดการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบ “ก้านกล้วย”
KANTANA’S LEGACY EP.26 “ก้านกล้วย” ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.25 ก่อนจะมาเป็น “ก้านกล้วย”
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ที่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
icon 0 3496 4441-2, 0 9 8556 4151
icon info@kantana.ac.th
Google Map
  

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
icon 0 8 5339 0567
icon kantana.tc@hotmail.com
Google Map
  
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
icon 0 2275 0046, 0 2275 4520-22
icon info@kantana.ac.th
Google Map


เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม