EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
สถาบันกันตนา เข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 12
8 กรกฎาคม 2565
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา ได้เข้าร่วมงาน ร่วมงาน ประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 12  เมื่อวันที่ วันที่  8 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจัดโดย เครือข่ายนิเทศศาสตร์ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ ผศ.ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ นำเสนอบทความ ‘การบริหารและการจัดการกันตนาฟิล์มแล็บเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล’ , นางสาวจุฑาธิป เอี่ยมสด นักศึกษาปริญญาโท นำเสนอบทความ ‘การสร้างสรรค์เนื้อหาเสียงออนไลน์สำหรับเด็กปฐมวัยบนพอดแคสต์’ ,นายปราชญ์ สุขสายชลธาร นักศึกษาปริญญาตรี นำเสนองานสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Imposture ,นายเมธาธวัช ชาญกระบี่ นำเสนองานสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สารคดี เรื่อง After The Rain และ นายอัฑฒ์ ชัยวิริยะวงศ์ นำเสนองานสร้างสรรค์ ภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง Horns
ในการนี้ การนำเสนอผลงานได้ดำเนินเสร็จสิ้นเรียบร้อย โดยทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ได้รับข้อคิดเห็นและข้อติชมจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ต่อไป

Back
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถาบันกันตนาครบ 12 ปี
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.11 : สุรีย์รัตน์ล่องหน มิติใหม่ของตัวละคร
KANTANA’S LEGACY EP.10 : อิน จัน ซีรีส์ไทย ดังไกลระดับโลก
KANTANA’S LEGACY EP.09 : “แฝดสยาม” สารคดีเรื่องเยี่ยมของกันตนา
KANTANA LEGACY EP.08 : Reunion ทายาท อิน จัน
KANTANA LEGACY EP.07 "กาเหว่าที่บางเพลง"
KANTANA LEGACY EP.06 "Kantana กับภาพยนตร์ไทยยุคบุกเบิก"
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.04 "ANIMATION"
KANTANA LEGACY EP.03 "DIGITAL CONTENT"
KANTANA LEGACY EP.02 "K Post & K Sound"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม