EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
12 ปีแห่งการสถาปนา สถาบันกันตนา
21 กรกฎาคม 2565
วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันกันตนาได้จัดพิธี บวงสรวงพระศิวะนาฏราช เนื่องในวาระวันสถาปนา สถาบันกันตนา ครบรอบ ๑๒ ปีที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
พิธีได้จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายด้วยความระมัดระวังต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ภายในบริเวณสถาบันกันตนา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ เป็นผู้นำพิธี และคุณจาฤก กัลย์จาฤก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์
อธิการบดีสถาบันกันตนา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา สถาบันกันตนา ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน หลังจากนั้น พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ ได้เจิมอาคารพิพิธภัณฑ์ฟิล์มแล็บ เพื่อความเป็นสิริมงคล
.
ในโอกาสนี้ คณะศิษย์เก่าสถาบันกันตนาที่ได้รับทุน "บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครบรอบ ๖๖ ปี" ได้เข้าแสดงความขอบคุณผู้บริหารบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่สถาบันกันตนา โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตร ๔ ปี
แก่นักศึกษาของสถาบันกันตนา จำนวน ๙ คน ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ รวมทุนการศึกษาที่ มอบให้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๙๐,๐๐๐ ล้านบาท
.
นอกจากนั้น คุณจุฑาทิป เอี่ยมสด ผู้แทนนักศึกษาสถาบันกันตนาระดับปริญญาโท ที่ได้รับทุน "มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก" ได้กล่าวแสดงความขอบคุณพร้อมมอบพวงมาลัยดอกไม้ แด่ ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์ รองประธานมูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก ทั้งนี้ มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก
ได้มอบทนุการศึกษาให้กับนักศึกษาของสถาบันกันตนาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ถึง ปัจจุบัน ด้วยประสงค์ที่จะสืบสานปณิธานในการพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า และระลึกถึงคุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก และคุณสิทธานต์ กัลย์จาฤก
.
พร้อมทั้งได้มีพิธีมอบเข็มพระศิวนาฏราชให้แก่บุคลากรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับสถาบันกันตนามาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๑๒ ปี โดยมีอาจารย์วรสิริ วัดเข้าหลาม เป็นผู้รับมอบเข็มพระศิวนาฏราช
.
ในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมการเสวนาวิชาการออนไลน์ในหัวข้อ "อุตสาหกรรมภาพยนตร์กันตนา - ประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยสิ้นสุด" ตอนที่ ๒ ภาพยนตร์กันตนาก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยมีวิทยากร ๒ ท่านได้แก่ รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันกันตนา พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณาณัฎฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ อดีตคณบดี คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา และเป็นผู้ดำเนินงานวิจัยในห้วข้อ "การบริหารและจัดการกันตนาฟิล์มแล็บเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล" ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ประวีณมัย บ่ายคล้อย

Back
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถาบันกันตนาครบ 12 ปี
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.11 : สุรีย์รัตน์ล่องหน มิติใหม่ของตัวละคร
KANTANA’S LEGACY EP.10 : อิน จัน ซีรีส์ไทย ดังไกลระดับโลก
KANTANA’S LEGACY EP.09 : “แฝดสยาม” สารคดีเรื่องเยี่ยมของกันตนา
KANTANA LEGACY EP.08 : Reunion ทายาท อิน จัน
KANTANA LEGACY EP.07 "กาเหว่าที่บางเพลง"
KANTANA LEGACY EP.06 "Kantana กับภาพยนตร์ไทยยุคบุกเบิก"
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.04 "ANIMATION"
KANTANA LEGACY EP.03 "DIGITAL CONTENT"
KANTANA LEGACY EP.02 "K Post & K Sound"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม