EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
สารจาก อธิการบดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันกันตนา
21 กรกฎาคม 2565
          “สถาบันกันตนา” ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อปณิธานอันแน่วแน่ ของ คุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ศิลปินและผู้ก่อตั้ง บริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการสร้างสถาบันผลิตนักวิชาชีพด้านสื่อบันเทิง ซึ่งเปี่ยมด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและอุดมการณ์วิชาชีพ เพราะท่านมีความเชื่อมั่นว่า “ความรู้จะเป็นเครื่องยกชูให้ศิลปินสูงส่งขึ้น”
          คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ สาขาละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
ได้สืบทอดปณิธานของคุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก มาสานต่อและก่อตั้ง “สถาบันกันตนา” ซึ่งได้รับการสถาปนาจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓
          ท่านได้ให้ความเมตตากรุณา พร้อมทั้งกำลังทรัพย์ ขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานของสถาบัน กันตนามาโดยตลอด
          ในวาระอันเป็นมงคลครบรอบ ๑๒ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันกันตนาในวันนี้ ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคน ขอกราบคารวะแสดงกตเวทิตาจิตแด่ท่านทั้งสอง ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง และ “สถาบันกันตนา” จะขอสืบสานปณิธานของท่านเพื่อพัฒนา "สถาบันกันตนา” ให้ยั่งยืนตลอดไป
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา กัลย์จาฤก ธนสถิตย์
อธิการบดี 

Back
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถาบันกันตนาครบ 12 ปี
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.11 : สุรีย์รัตน์ล่องหน มิติใหม่ของตัวละคร
KANTANA’S LEGACY EP.10 : อิน จัน ซีรีส์ไทย ดังไกลระดับโลก
KANTANA’S LEGACY EP.09 : “แฝดสยาม” สารคดีเรื่องเยี่ยมของกันตนา
KANTANA LEGACY EP.08 : Reunion ทายาท อิน จัน
KANTANA LEGACY EP.07 "กาเหว่าที่บางเพลง"
KANTANA LEGACY EP.06 "Kantana กับภาพยนตร์ไทยยุคบุกเบิก"
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.04 "ANIMATION"
KANTANA LEGACY EP.03 "DIGITAL CONTENT"
KANTANA LEGACY EP.02 "K Post & K Sound"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม