EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกราชบัณฑิตยสภา และ นายกสภาสถาบันกันตนา ได้รับการเชิดชูเกียรติจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านเด็กและเยาวชน เป็นบุคคลผู้ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
20 มิถุนายน 2565
          วันที่ 20 มิถุนายน 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” จำนวน 12 รางวัล ให้กับบุคคล และภาคีเครือข่ายที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เสียสละเพื่อสังคม เพื่อป็นขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติในการทำความดีเพื่อสังคม  โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
           ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ นายกราชบัณฑิตยสภา และ นายกสภาสถาบันกันตนาเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติรับมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านเด็กและเยาวชนในครั้งนี้  ด้วยผลงานที่ท่านอุทิศตนทั้งชีวิต ทำงานในด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อประโยชน์ของสังคมเป็นที่ประจักษ์  ได้แก่ ด้านวิชาการ ท่านเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ โดยร่วมก่อตั้งคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บุกเบิกให้มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขานาฏยศิลป์ของประเทศไทย ท่านยังมีผลงานการศึกษาวิจัยหลายเรื่อง  โดยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  สาขาปรัชญา ปีพ.ศ. 2546  นอกจากนี้ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ริเริ่มการสร้าง “มิวเซียมสยาม” ให้เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม และความเป็นไทย ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนายกราชบัณฑิตยสภา ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ศาสตร์สาขาต่าง ๆ และ การกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย  ด้านวิชาชีพ  ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงหลายศาสตร์ มีประสบการณ์เป็นนักแสดง ผู้กำกับภาพยนตร์  พิธีกรรายการ “คืนนี้ที่ช่อง 9” ซึ่งเป็นรายการทอล์กโชว์รายการแรกของประเทศไทย  โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะการแสดงให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถให้กับวงการ
          ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ กล่าวในพิธีมอบรางวัลว่า “สิ่งที่ท่านยึดถือในการสอนเยาวชนระดับอุดมศึกษาของชาติ คือ พระธรรมะของพระพุทธเจ้า “ 5 3 1” อันได้แก่ 5 คือ ขัณฑ์ 5 ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  รูป คือ ต้องมีความสมบูรณ์ทั้งสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  เวทนา คือ การฝึกพัฒนาและควบคุมอารมณ์ มีความสำรวม สัญญา คือ จำได้ หมายรู้ ฝึกสมอง  ให้สามารถกลั่นกรอง จดจำ และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  สังขาร ต้องรู้จักตัวเองว่าอยากทำ อยากเป็น อยากอยู่ อย่างไร  และวางแผนเตรียมตัวด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และวิญญาณ ต้องมีวิจารณญาณในการับรู้และเรียนรู้ตลอดเวลา 3 คือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ  ปริยัติ หมายถึง ต้องเรียนรู้ หาความรู้อยู่ตลอดเวลาในเรื่องทฤษฎี  ปฏิบัติ เมื่อรู้แล้ว ต้องทำให้ได้  ปฏิเวธ คือ การใช้ความรู้เชาวน์ปัญญาแก้ปัญหาได้  และ 1 คือ อัตตา หิ  อัตตโน นาโถ  คือการพึ่งตัวเอง  ออกแบบชีวิตของตัวเองให้มีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งในยามสุขและยามทุกข์  สิ่งนี้จะทำให้สังคมไทยมีความมั่นคงแข็งแรง ไปข้างหน้าได้อย่างมีคุณภาพ”

Back
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
KANTANA’S LEGACY EP.16 : กันตนาสร้างสรรค์งานประวัติศาสตร์ สารคดีเสรีไทย
สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถาบันกันตนาครบ 12 ปี
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.14 : Big Brother Thailand
KANTANA’S LEGACY EP.13 : Hugo : Interactive game ในตำนาน
KANTANA’S LEGACY EP.12 : Exclusive Interview
KANTANA’S LEGACY EP.11 : สุรีย์รัตน์ล่องหน มิติใหม่ของตัวละคร
KANTANA’S LEGACY EP.10 : อิน จัน ซีรีส์ไทย ดังไกลระดับโลก
KANTANA’S LEGACY EP.09 : “แฝดสยาม” สารคดีเรื่องเยี่ยมของกันตนา
KANTANA LEGACY EP.08 : Reunion ทายาท อิน จัน
KANTANA LEGACY EP.07 "กาเหว่าที่บางเพลง"
KANTANA LEGACY EP.06 "Kantana กับภาพยนตร์ไทยยุคบุกเบิก"
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.04 "ANIMATION"
KANTANA LEGACY EP.03 "DIGITAL CONTENT"
KANTANA LEGACY EP.02 "K Post & K Sound"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม