EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันกันตนา ครั้งที่ 1/2567
19 กุมภาพันธ์ 2567
          สถาบันกันตนา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันกันตนา ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องวีไอพี ชั้น 3 บมจ. กันตนา กรุ๊ป
          โดยประเด็นวาระเชิงนโยบายที่สำคัญจากประชุมครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสภาฯ เห็นชอบตามแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการในรูปแบบการจัดฝึกอบรมที่สถาบันฯเสนอ โดยมีกรอบการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางด้านการผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
          พร้อมกันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสื่อบันเทิง)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 อนุมัติให้เปิดสอนได้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และได้พิจารณาเห็นชอบการจัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันกันตนากับ บจ. กันตนา มูฟวี่ทาวน์ (2002) โครงการศูนย์การเรียนรู้  “ก้านกล้วยแลนด์” (Khan Kluay Land)

Back
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก
Kantana Company Profile
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.30 “ก้านกล้วย” แอนิเมชันไทยกระหึ่มโลก
KANTANA’S LEGACY EP.29 “ก้านกล้วย” กับ เพลงเติมพลังในใจ
KANTANA’S LEGACY EP.28 “ฮึด” เพลงประกอบที่มากกว่าเพลงประกอบ
KANTANA’S LEGACY EP.27 สุดยอดการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบ “ก้านกล้วย”
KANTANA’S LEGACY EP.26 “ก้านกล้วย” ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.25 ก่อนจะมาเป็น “ก้านกล้วย”
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ที่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel.: 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
Email: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล info@kantana.ac.th
โทร. 02-275-0046, 02-275-4520-2
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ kantana.tc@hotmail.com
โทร. 098-556-4151
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม