EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันกันตนา ครั้งที่ 4/2566
24 พฤศจิกายน 2566
         เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สถาบันกันตนา จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2566 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกสภาสถาบันกันตนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ธนสถิตย์ , ศาตราจารย์ ดร. นธกฤต วันต๊ะเมล์ , รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ , รองศาสตราจารย์ จุมพล รอดคำดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงวิฏราธร จิรประวัติ , นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล ,นางจิตรลดา กัลย์จาฤก ,รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือน กิติวัฒน์ เข้าร่วมประชุม
          โดยวาระแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบคือ การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันกันตนา ประจำปีการศึกษา 2565 ผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันกันตนา ประจำปีการศึกษา 2565 มีคุณภาพระดับดีมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินองค์ประกอบคุณภาพทั้งหมด 5 ด้าน เท่ากับ 4.61 จาก 5 คะแนน , การปรับวุฒิการศึกษาอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 วันที่ 21 กันยายน 2566 ได้พิจารณาเห็นชอบการปรับวุฒิการศึกษา ของ อาจารย์ประวีณมัย บ่ายคล้อย อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ จากคุณวุฒิเดิมนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เป็นคุณวุฒิสูงขึ้น คือ คุณวุฒิ นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  รายงานเรื่องสืบเนื่อง การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกันตนา กับ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.)

Back
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก
Kantana Company Profile
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.30 “ก้านกล้วย” แอนิเมชันไทยกระหึ่มโลก
KANTANA’S LEGACY EP.29 “ก้านกล้วย” กับ เพลงเติมพลังในใจ
KANTANA’S LEGACY EP.28 “ฮึด” เพลงประกอบที่มากกว่าเพลงประกอบ
KANTANA’S LEGACY EP.27 สุดยอดการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบ “ก้านกล้วย”
KANTANA’S LEGACY EP.26 “ก้านกล้วย” ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.25 ก่อนจะมาเป็น “ก้านกล้วย”
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ที่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel.: 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
Email: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล info@kantana.ac.th
โทร. 02-275-0046, 02-275-4520-2
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ kantana.tc@hotmail.com
โทร. 098-556-4151
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม