EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
สถาบันกันตนา ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
18 กันยายน 2566
วันที่ 18 กันยายน 2566 – มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทางวิชาการและการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่สังคม ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (MBU) และ สถาบันกันตนา (KI) โดยมี พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดี สถาบันกันตนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้

โดยมี คณะผู้บริหารจากสถาบันกันตนา เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนำโดย รศ.จุมพล รอดคำดี กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ขวัญเรือน กิติวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร.มล.วิฎราธร จิรประวัติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์นท พูนไชยศรี คณบดี คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ ร่วมกับ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา ภายในงานยังได้จัดให้มีปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พุทธศาสนนิทรรศน์” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกสภาสถาบันกันตนา

ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดี สถาบันกันตนา กล่าวเกี่ยวกับความร่วมมือในครั้งนี้ ใจความตอนหนึ่งว่า “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มี Message ของพระพุทธเจ้า คือหลักธรรม คำสอน และมีนักศึกษา บุคลากร ที่พร้อมจะนำหลักธรรมนั้น ไปประยุกต์ใช้ ไปเผยแผ่ ส่วนสถาบันกันตนา เป็นมืออาชีพในการสร้างบุคลากรที่จะสื่อสาร Message ออกไปอย่างสร้างสรรค์ และเข้าใจถึงผู้รับ เป็นความยินดียิ่งที่ทั้งสองสถาบันจะได้ร่วมมือ-ร่วมใจ พัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาสู่สังคม”

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้มีขอบเขตความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหลักสูตรระยะสั้น การอบรมสัมมนา และการประชุมวิชาการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเครือข่ายแก่กัน และการบริการวิชาการ
2.ความร่วมมือในโครงการวิจัยและกิจกรรมด้านการศึกษา
3.การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ รับผิดชอบ และดูแล การฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษา.
4.การแลกเปลี่ยนตำราและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งงานวิจัย
5.การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญในการทำวิจัยเชิงสร้างสรรค์
6.ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคม

Back
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก
Kantana Company Profile
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.30 “ก้านกล้วย” แอนิเมชันไทยกระหึ่มโลก
KANTANA’S LEGACY EP.29 “ก้านกล้วย” กับ เพลงเติมพลังในใจ
KANTANA’S LEGACY EP.28 “ฮึด” เพลงประกอบที่มากกว่าเพลงประกอบ
KANTANA’S LEGACY EP.27 สุดยอดการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบ “ก้านกล้วย”
KANTANA’S LEGACY EP.26 “ก้านกล้วย” ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.25 ก่อนจะมาเป็น “ก้านกล้วย”
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม