EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันกันตนา ครั้งที่ 2/2566
29 พฤษภาคม 2566
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 (9:30 น.) สถาบันกันตนา จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันกันตนา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องวีไอพี ชั้น 3 บมจ. กันตนา กรุ๊ป 
โดยประธานในที่ประชุม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกสภาสถาบันฯ กล่าวต้อนรับกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ รวมทั้งสิ้น 12 ท่าน ตามคำสั่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 46/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566
ในการนี้ อธิการบดีสถาบันกันตนา เรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่า ในปีการศึกษา 2566 มีผู้ประสงค์มอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้กับสถาบันฯ ดังนี้ 

1.คุณหญิง สุพัตรา มาศดิตถ์ อุปนายกสภาสถาบันกันตนา ได้มีเจตนารมณ์ในการอนุเคราะห์เงินทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา “ทุนคุณหญิง สุพัตรา มาศดิตถ์” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกในปีการศึกษา 2566 จนสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ทุน 
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร รวมทั้งหมด 4 ภาคการศึกษาปกติ กับ 1 ภาคฤดูร้อน ในอัตราค่าเล่าเรียนที่กำหนดตามประกาศของสถาบันฯ  

2.นายอภิภู พรหมโยธี อดีตกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การอนุเคราะห์เงินทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา ในนาม “ทุนหลวงพรหมโยธี” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาประเภทต่างๆ ตามที่ทางสถาบันฯ พิจารณาเห็นสมควร เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทถ้วน 

พร้อมแจ้งกำหนดการสำหรับกิจกรรมในวาระครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันกันตนา ในวันศุกร์ที่  21 กรกฎาคม 2566  โดยเตรียมจัดให้มีพิธีบวงสรวงสักการะบูชาพระศิวนาฏราช ณ ลานพระศิวนาฏราช 
และสักการะบูชาพระพิฆเนศ และไหว้ศาลตายาย ณ ศาลพระพิฆเนศ ต่อด้วยการเสวนาวิชาการ  ณ True5G PRO HUB ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Video Conference Meeting 
ในหัวข้อ “ AI and Immersive  Technology for creative  media content ” โดยจะมีบุคลากรที่มีชื่อเสียงในวงการวิชาชีพเฉพาะทางเข้าร่วมเสวนาดังกล่าว  

และในช่วงท้ายของการประชุม ยังได้จัดให้มีการถ่ายรูปร่วมกันของกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่อีกด้วย

Back
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก
Kantana Company Profile
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.30 “ก้านกล้วย” แอนิเมชันไทยกระหึ่มโลก
KANTANA’S LEGACY EP.29 “ก้านกล้วย” กับ เพลงเติมพลังในใจ
KANTANA’S LEGACY EP.28 “ฮึด” เพลงประกอบที่มากกว่าเพลงประกอบ
KANTANA’S LEGACY EP.27 สุดยอดการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบ “ก้านกล้วย”
KANTANA’S LEGACY EP.26 “ก้านกล้วย” ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.25 ก่อนจะมาเป็น “ก้านกล้วย”
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม