EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
สถาบันกันตนา เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงสร้างความเข้าใจการสังกัดกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 5
29 มีนาคม 2566
               เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา พร้อมกับ รศ.ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ขวัญเรือน กิติวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom Meeting กับ คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ชุดที่ 5 กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับฟังการชี้แจ้งสร้างความเข้าใจการสังกัดกลุ่ม               
              รวมถึงเจตนารมณ์และหลักการโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย จากคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ คณะกรรมการฯ ในการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันฯ ให้สามารถผลิตกำลังคนขั้นสูงเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Back
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก
Kantana Company Profile
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.30 “ก้านกล้วย” แอนิเมชันไทยกระหึ่มโลก
KANTANA’S LEGACY EP.29 “ก้านกล้วย” กับ เพลงเติมพลังในใจ
KANTANA’S LEGACY EP.28 “ฮึด” เพลงประกอบที่มากกว่าเพลงประกอบ
KANTANA’S LEGACY EP.27 สุดยอดการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบ “ก้านกล้วย”
KANTANA’S LEGACY EP.26 “ก้านกล้วย” ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.25 ก่อนจะมาเป็น “ก้านกล้วย”
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม