EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
นักศึกษาสถาบันกันตนา เข้ารับการประเมินรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565
28 มีนาคม 2566
          นายพงษ์พรหม สรรพคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันฯให้เป็นตัวแทนเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
          รางวัลนักศึกษาพระราชทานนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ  ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากคุณสมบัติ 5 ประการในตัวของนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 1. ผลการศึกษา 2. ทักษะในการจัดการและการทำงาน  3. สุขภาพอนามัย 4. ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม 5. การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะอนุกรรมการจะพิจารณาจากแฟ้มประวัติของนักศึกษาที่สถาบันฯได้รวบรวมจากกิจกรรมและผลงานดีเด่นในแต่ละด้านของนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันฯ เป็นเวลา 4 ปี  รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่ได้ทำมาในอดีตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
           และเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นายพงษ์พรหม สรรพคุณ ได้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อประเมินและพิจารณาให้รับรางวัลพระราชทาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่เป็นเจ้าภาพในการคัดเลือกประจำปีนี้เป็นที่เรียบร้อย  โดยที่ผ่านมานักศึกษาของสถาบันฯได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานเป็นประจำและอย่างต่อเนื่อง

Back
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก
Kantana Company Profile
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.30 “ก้านกล้วย” แอนิเมชันไทยกระหึ่มโลก
KANTANA’S LEGACY EP.29 “ก้านกล้วย” กับ เพลงเติมพลังในใจ
KANTANA’S LEGACY EP.28 “ฮึด” เพลงประกอบที่มากกว่าเพลงประกอบ
KANTANA’S LEGACY EP.27 สุดยอดการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบ “ก้านกล้วย”
KANTANA’S LEGACY EP.26 “ก้านกล้วย” ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.25 ก่อนจะมาเป็น “ก้านกล้วย”
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม