EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
การประชุมคณะกรมการสภาสถาบันกันตนา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันกันตนาขึ้น ณ บมจ.กันตนา กรุ๊ป โดยมี ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกสภาสถาบัน ฯ เป็นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบ การครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 8 มีนาคม 2566
นอกจากนี้ ยังได้รับแจ้งว่า สถาบันกันตนา ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการมอบให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ตั้งแต่ 3 ปี การศึกษาขึ้นไป ดังนั้น สถาบันกันตนา จึงเป็นหนึ่งในรายชื่อของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ครั้งนี้
พร้อมทั้ง ที่ประชุมยังได้กำหนดการจัดงานวันสถาปนาสถาบันกันตนา ในวาระครบรอบ 13 ปี ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันกันตนา และ กำหนดพิธีประสาทปริญญาประจำปีการศึกษา 2564-2565 ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ บมจ. กันตนา กรุ๊ป

Back
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก
Kantana Company Profile
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.30 “ก้านกล้วย” แอนิเมชันไทยกระหึ่มโลก
KANTANA’S LEGACY EP.29 “ก้านกล้วย” กับ เพลงเติมพลังในใจ
KANTANA’S LEGACY EP.28 “ฮึด” เพลงประกอบที่มากกว่าเพลงประกอบ
KANTANA’S LEGACY EP.27 สุดยอดการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบ “ก้านกล้วย”
KANTANA’S LEGACY EP.26 “ก้านกล้วย” ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.25 ก่อนจะมาเป็น “ก้านกล้วย”
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม