EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
คณาจารย์สถาบันกันตนาร่วมเป็นคณะกรรมการการแข่งขันในโครงการ “เรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น" ประจำปีการศึกษา 2565
4 กุมภาพันธ์ 2566
         วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ที่ปรึกษาอธิการบดี ,อาจารย์นท พูนไชยศรี คณบดี คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร วงศ์บ้านดู่ อดีตคณบดี คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา ร่วมเป็นคณะกรรมการการแข่งขันในโครงการ “เรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ "ทำดีดีกว่าขอพร"  ซึ่งเป็นการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศสำหรับมอบให้แก่สถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขันครั้งนี้
        โดยโครงการประกวดได้มีสถาบันการศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชการที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ร่วมโครงการ จำนวน 21 แห่งทั่วประเทศ
        ในการตัดสินแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแบ่งออกเป็นสองภาค คือ ระดับประถมศึกษาในภาคเช้า และระดับมัธยมศึกษากับอาชีวศึกษาในภาคบ่าย
        โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาสรุปผลแล้ว ดังนี้

ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ชื่อผลงาน “กัญญา”
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ชื่อผลงาน “คำสอนของพ่อ”
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ชื่อผลงาน “ตาพราน"
รางวัลชมเชย : โรงเรียนพนมมาศพิทยากร ชื่อผลงาน “สร้อยพระ” และ โรงเรียนธรรมมาธิปไตย ชื่อผลงาน “ทำดีดีกว่าขอพร"

ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ชื่อผลงาน “วันดี คืนดี”
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ ชื่อผลงาน “พร....คือคำตอบ ?”
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : โรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ 
รางวัลชมเชย : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ชื่อผลงาน “ทำดีดีกว่าขอพร” และ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ชื่อผลงาน “The Blessin

รายละเอียดเพิ่มเติม  
https://www.facebook.com/VBEIN6/photos/pcb.5942017365891328/5942009169225481/

Back
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก
Kantana Company Profile
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.30 “ก้านกล้วย” แอนิเมชันไทยกระหึ่มโลก
KANTANA’S LEGACY EP.29 “ก้านกล้วย” กับ เพลงเติมพลังในใจ
KANTANA’S LEGACY EP.28 “ฮึด” เพลงประกอบที่มากกว่าเพลงประกอบ
KANTANA’S LEGACY EP.27 สุดยอดการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบ “ก้านกล้วย”
KANTANA’S LEGACY EP.26 “ก้านกล้วย” ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.25 ก่อนจะมาเป็น “ก้านกล้วย”
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ที่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel.: 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
Email: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล info@kantana.ac.th
โทร. 02-275-0046, 02-275-4520-2
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ kantana.tc@hotmail.com
โทร. 098-556-4151
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม