EN
TH
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันกันตนา จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ผลิตบัณฑิตคุณภาพ รุ่นแรก สู่ตลาดบันเทิงไทยอย่างสมบูรณ์
15 พฤศจิกายน 2556
วันที่ 15 พ.ย. สถาบันกันตนา จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิตรุ่นแรกที่ สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 ในระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์ และแขนงวิชาการผลิตแอนิเมชัน จำนวน 7 คน

ภายในงานได้รับเกียรติ จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ร่วมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกสภาสถาบันกันตนา และคณะกรรมการสภาสถาบัน, รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ,คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, คณะผู้บริหารบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, ผู้บริหาร และคณาจารย์สถาบันกันตนา เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

โดยในครั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง แก่ คุณสมสุข กัลย์จาฤก ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีเกียรติประวัติอันดีเด่น เป็นที่รู้จักในวงการสื่อบันเทิง บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยค่าควรแก่การสรรเสริญให้ปรากฏ ผู้ที่ได้ประกอบความรู้ ความสามารถด้านสื่อบันเทิงทั้งมวล และกำกับความรู้นั้นด้วยคุณงามความดี มาใช้ในการบริหารกิจการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและสังคมไทย และมอบพระศิวนาฏราช แก่ผู้มีคุณูปการต่อสถาบันกันตนา ได้แก่ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ ผู้ช่วยศาตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา ผู้ออกแบบอาคารสถาบันกันตนา จากนั้นได้มอบปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 7 คน ได้แก่แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์ จำนวน 5 คน และแขนงวิชาการผลิตแอนิเมชัน จำนวน 2 คน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวน 4 คน และนักศึกษาดีเด่น จำนวน 1 คน จากนั้นผู้แทนบัณฑิตกล่าวนำคำปฏิญานตน และประธานฯ กล่าวให้โอวาท

เกี่ยวกับพิธีฯในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดี สถาบันกันตนา เปิดเผยว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันกันตนา เป็นอย่างมาก และขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่าน สถาบันฯได้ผลิตบัณฑิตรุ่นแรก ทั้งหมด 7 คนด้วยกัน แบ่งเป็นนักศึกษาแขนงภาพยนตร์จำนวน 5 คน และนักศึกษาแขนงแอนิเมชัน จำนวน 2 คน ในขณะนี้ บัณฑิตของเรา ได้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากองค์กรธุรกิจ และได้เข้าสู่ตลาดแรงงานสื่อบันเทิงไทยป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะการเรียนการสอนของเรา ที่แตกต่างจากที่อื่น คือเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก นักศึกษาจะได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติทั้งกระบวนการผลิตภาพยนตร์ , แอนิเมชัน ตั้งแต่ปีแรกที่เข้าศึกษากับทางสถาบัน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่นักศึกษาใช้ก็จะเป็นเครื่องมือในระดับ Hi-End ที่ได้รับรองมาตรฐานและการยอมรับในระดับสากล
ในส่วนคณาจารย์ ทางสถาบันก็ได้คัดสรรทีมคณาจารย์ที่เป็นนักวิชาชีพในวงการอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการมานาน รวมทั้งมีผลงานโดดเด่นทั้งในระดับประเทศและนานาชาติทั้งนักวิชาชีพจากบริษัทในเครือกันตนาเอง และนักวิชาชีพจากภายนอก มาเป็นผู้สอนให้กับนักศึกษา ในส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดการเรียนทั้ง 4 ปีในระดับปริญญาตรี สถาบันจะให้นักศึกษาได้มีการฝึกทักษะการทำงานในที่เรียกว่า โครงการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งจะให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานในสถานประกอบการจริงที่แวดล้อมไปด้วยนักวิชาชีพตัวจริง นอกจากนี้สถาบันก็ได้มีการนำนักศึกษาไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ งานเทศกาลประกาศรางวัลสุพรรณหงส์, งานเทศกาลภาพยนตร์ Thailand International Film Destination Festival 2014 เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีความคุ้นเคยและได้พบปะกับนักวิชาชีพตัวจริง เพราะทางสถาบันเชื่อมั่นว่าจะสามารถ “เปลี่ยนนักฝันให้เป็นบัณฑิต เปลี่ยนนักคิดให้เป็นมืออาชีพ” ตามสโลแกนของสถาบันได้แน่นอนคะ ในส่วนการพัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรีทางสถาบันก็ได้วางแผนที่จะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ทางสถาบันได้มีการบริการวิชาการในการออกแบบหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการผลิตสื่อบันเทิงสำหรับนักวิชาชีพเพิ่มมากเพื่อรองรับการขยายตัวของยุคทีวีดิจิตอลอีกด้วยค่ะ”

สถาบันกันตนา สถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตแขนงการผลิตภาพยนตร์ , การผลิตแอนิเมชัน และการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.034-240361-4,082-334-0990 หรือ www.kantanainstitute.ac.th

Back
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก
Kantana Company Profile
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.30 “ก้านกล้วย” แอนิเมชันไทยกระหึ่มโลก
KANTANA’S LEGACY EP.29 “ก้านกล้วย” กับ เพลงเติมพลังในใจ
KANTANA’S LEGACY EP.28 “ฮึด” เพลงประกอบที่มากกว่าเพลงประกอบ
KANTANA’S LEGACY EP.27 สุดยอดการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบ “ก้านกล้วย”
KANTANA’S LEGACY EP.26 “ก้านกล้วย” ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.25 ก่อนจะมาเป็น “ก้านกล้วย”
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ที่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
icon 0 3496 4441-2, 0 9 8556 4151
icon info@kantana.ac.th
Google Map
  

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
icon 0 8 5339 0567
icon kantana.tc@hotmail.com
Google Map
  
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
icon 0 2275 0046, 0 2275 4520-22
icon info@kantana.ac.th
Google Map


เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม