EN
TH
ฝ่ายบริการทางวิชาการ
ฝ่ายบริการทางวิชาการ
“โครงการการพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาด้านการผลิตสื่อบันเทิงแบบสองภาษา” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สืบเนื่องจากการประชุมกรรมการสภาสถาบันกันตนา ครั้งที่ 4 /2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันในการกำหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนเชิงกลยุทธ์ มุ่งเน้นให้สถาบันมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรสองภาษา (International Program) โดยคณาจารย์ของสถาบันได้มีการเตรียมการจัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาด้านการผลิตสื่อบันเทิงแบบสองภาษา” ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 50,000 บาท พร้อมทั้งยังมีการเตรียมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา ได้กล่าวขอบคุณและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 ให้แก่คณะกรรมการสภาสถาบันอีกด้วย

Back
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถาบันกันตนาครบ 12 ปี
Thai Festival Online EP6
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.11 : สุรีย์รัตน์ล่องหน มิติใหม่ของตัวละคร
KANTANA’S LEGACY EP.10 : อิน จัน ซีรีส์ไทย ดังไกลระดับโลก
KANTANA’S LEGACY EP.09 : “แฝดสยาม” สารคดีเรื่องเยี่ยมของกันตนา
KANTANA LEGACY EP.08 : Reunion ทายาท อิน จัน
KANTANA LEGACY EP.07 "กาเหว่าที่บางเพลง"
KANTANA LEGACY EP.06 "Kantana กับภาพยนตร์ไทยยุคบุกเบิก"
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.04 "ANIMATION"
KANTANA LEGACY EP.03 "DIGITAL CONTENT"
KANTANA LEGACY EP.02 "K Post & K Sound"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม