EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันกันตนา ครั้งที่ 3/2566
28 สิงหาคม 2566
           สถาบันกันตนา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันกันตนา ครั้งที่ 3/2566 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องวีไอพี ชั้น 3 บมจ. กันตนา กรุ๊ป 
          ในการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นวาระพิจารณาอนุมัติปริญญาให้กับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 และประเด็นวาระเรื่องผลการดำเนินงานเสวนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันกันตนา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันกันตนา ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายหารือและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันกันตนา กับมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) เพื่อเตรียมการลงนามร่วมกันต่อไป

Back
The Faces of
kantana institute
รู้จักสถาบัน
มูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก
Kantana Company Profile
Kantana : สถาบันกันตนา : สุดยอดสถาปัตย์โลก
KANTANA’S LEGACY EP.30 “ก้านกล้วย” แอนิเมชันไทยกระหึ่มโลก
KANTANA’S LEGACY EP.29 “ก้านกล้วย” กับ เพลงเติมพลังในใจ
KANTANA’S LEGACY EP.28 “ฮึด” เพลงประกอบที่มากกว่าเพลงประกอบ
KANTANA’S LEGACY EP.27 สุดยอดการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบ “ก้านกล้วย”
KANTANA’S LEGACY EP.26 “ก้านกล้วย” ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
KANTANA’S LEGACY EP.25 ก่อนจะมาเป็น “ก้านกล้วย”
KANTANA LEGACY EP.05 "Kantana Institute"
KANTANA LEGACY EP.01 "Kantana Film Lab"
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964-441, 034-964-442, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-443
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map
  

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-275-4524
Google Map


กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map
  
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม